Privacy

Lef Magazine wordt uitgegeven door Lef Publishers. Dit privacy statement is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Lef Publishers.

Lef Publishers acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van groot belang. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummers worden dan ook zorgvuldig behandeld en beveiligd. Lef Publishers houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de overige privacywet- en regelgeving stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Lef Publishers te ‘s Hertogenbosch. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand, dat is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens

Lef Publishers legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u zich abonneert op een uitgave of nieuwsbrief, een training volgt, een publicatie bestelt, uw interesse kenbaar maakt, gebruik maakt van onze (online) diensten of anderszins contact heeft met Lef Publishers. De gegevens die verwerkt kunnen worden zijn contactgegevens, (waaronder naam, postadres, emailadres en telefoonnummer), functiegegevens, opgegeven interesses, factuurgegevens, gegevens over betalingen, bestelde producten.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van met ons gesloten overeenkomsten, verbetering van de dienstverlening van Lef Publishers, ten behoeve van de financiële administratie en de uitvoering van accountantscontroles, om de website van Lef Publishers te beveiligen en webstatistieken op te stellen. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van interessante informatie en aanbiedingen van producten en diensten van Lef Publishers, eventueel ook na beëindiging van uw abonnement. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de gebruikelijke technieken.

Reageer reacties (0)
LEES MEER...