Geld belangrijker dan herstel in veel gemeenten

Gemeenten bieden niet graag hulp aan verslaafden in herstel uit andere gemeenten. Hierdoor lopen ghb-verslaafden een grote kans om clean te blijven mis. Dat stellen verslavingszorginstelling Novadic-Kentron (NK) en het Nijmeegse onderzoeksinstituut voor verslavingszorg Nispa.

De verslavingszorginstelling en het onderzoeksinstituut zeggen dat ghb-verslaafden vaker een terugval krijgen wanneer zij na hun behandeling in hun oude gemeente blijven wonen. Op deze manier komen ze namelijk sneller in contact met hun oude kring, zegt Nispa-directeur Boukje Dijkstra. ‘Bij veel ghb-verslaafden is het juist nodig om het oude netwerk los te laten. Want zodra ze vanuit de verslavingskliniek terugkomen in de oude gemeenschap, zien we veel patiënten binnen drie maanden terugvallen in hun verslaving.’

Dure trajecten
‘Veel gemeenten voelen er weinig voor om verslaafden uit andere regio’s op te vangen,’ aldus NK-medewerker Alex van Dongen. Volgens de beleidsregels van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) staat wel dat mensen in alle gemeenten aanspraak kunnen maken op ‘beschermd wonen’ en dat het belangrijkste uitgangspunt moet zijn dat ‘verslaafden een plek wordt aangeboden die de kans op succes geeft’. Een woordvoerder van de VNG zegt dat financiën een rol spelen. ‘Het gaat om dure trajecten die zomaar zestigduizend euro per jaar kunnen kosten – geld is en blijft eindig.’

Clean in Etten-Leur
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de helft tot twee derde van ghb-patiënten na drie maanden clean te zijn weer terugviel. Dat gebeurde vaker in de eigen regio. In Etten-Leur zijn bijna alle verslaafden clean gebleven na drie maanden. De West-Brabantse gemeente wist meerdere ghb-verslaafden buiten de regio te plaatsen. Dijkstra en Van Dongen vinden daarom dat er meer geld uitgetrokken moet worden voor ‘beschermd wonen in een andere regio’ en noemen Etten-Leur een ‘voorbeeldgemeente’.

09/01/2018 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...