Aantal geregistreerde drugsdoden gestegen: overlijden vaak zonder opzet

Het aantal geregistreerde drugsdoden is tussen 2014 en 2016 bijna verdubbeld: 123 in 2014 en 235 in 2016. In meer dan de helft van de gevallen gebeurt dat zonder opzet. Dat blijkt uit de Nationale Drug Monitor (NDM) van het Trimbos-Instituut.

Cijfers uit de NDM laten zien dat het aantal geregistreerde drugsdoden flink gestegen is tussen 2014 en 2016. De onderzoekers vermelden er wel bij dat het niet duidelijk is of het gaat om een daadwerkelijke stijging of over verbeteringen van het registratiesysteem. Bij iets meer dan de helft van de geregistreerde sterfgevallen ging het niet om opzet, bij de andere helft was wel sprake van opzet of was het een gevolg van een verslaving of gedragsstoornis.   

Drugssoorten
In de twee jaar tijd zijn de cijfers van de soort drugssterfte wel gelijk gebleven. In beide jaren overleed één op de drie mensen aan een fatale dosis van opiaten en één op de zes aan cocaïne. Bij de overige sterfgevallen, die samen bijna 50 procent vormen, ging het om een combinatie van (andere) drugs. De NDM geeft aan dat het gebruik van ecxtasy, amfetamine en GHB licht is gestegen en dat deze drugssoorten ook bij de overige sterfgevallen vaker voorkomen.

26/01/2018

Reageer reacties (0)
LEES MEER...