Behandelprogramma LEFF blijkt succes voor kinderen

Het programma Lifestyle, Energy, Fun & Friends (LEFF), dat zich richt op de behandeling van obesitas bij kinderen, is als effectief beoordeeld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De toon van het programma is positief: nergens wordt gesproken over termen als ‘obesitas’ en ‘gewichtsprobleem’. Bovendien wordt de focus gelegd op wat het programma kinderen oplevert. Ze krijgen te horen dat ze nieuwe vriendjes kunnen maken, leuke spelletjes gaan spelen en sneller leren rennen tijdens tikkertje.
Projectmanager Sanne Niemer, vanuit de VU verantwoordelijk voor LEFF: ‘Uniek aan LEFF is de positieve aanpak, het werken aan het zelfvertrouwen en de aandacht voor duurzame gedragsverandering. Het feit dat LEFF altijd dichtbij huis wordt uitgevoerd, maakt het een aantrekkelijke keuze.’

Groepsbehandeling
Het programma richt zich op de behandeling van overgewicht en obesitas bij kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar. De kinderen gaan in groepsverband aan de slag met gezonde voeding en beweging, tien weken lang, twee keer per week. Minstens een van de ouders moet ook deelnemen aan het traject. Volgens Niemer worden de kinderen bewust gemaakt van hun eetgedrag, maar ook van het gevoel dat ze ervaren tijdens het eten. ‘Middels spelletjes en quizjes wordt ingegaan op hoe je gevoel je eetgedrag kan beïnvloeden. Ouders worden daarbij uitgebreid geïnformeerd over de interne triggers die kinderen daarbij kunnen krijgen.’

Aanmelden
In Nederland hebben inmiddels 450 gezinnen deelgenomen in 10 verschillende gemeenten. Het ministerie van VWS financiert het programma en het is op locaties in heel Nederland beschikbaar. Wie zich aan wil melden voor het programma, kan contact opnemen met de coördinator in zijn gemeente. LEFF benadert gezinnen meestal via de plaatselijke JGZ, maar zelf aanmelden kan ook.

LEFF is in 2014 in Nederland geïntroduceerd en gebaseerd op de Engelse variant Mind, Exercise, Nutrition, Do it! (MEND). MEND heeft in 17 jaar tijd al meer dan 90.000 gezinnen geholpen.

31/01/2018

Reageer reacties (0)
LEES MEER...