Nieuwe stap naar medicijn tegen cocaïneverslaving

Er is een nieuwe chemische samenstelling in de hersenen gevonden, met de potentie een cocaïneverslaving te behandelen. Deze agonist, een activerend stofje in de hersenen,  kan effecten van cocaïne drastisch blokkeren  en een terugval voorkomen, aldus de onderzoekers van de University of Buffalo.

Tot op heden is er nog geen hulpmiddel om het afkickproces van cocaïne makkelijker te maken. Jun-Xu Li en zijn collega’s hebben met de ontdekte agonist een middel gevonden dat de neurologische processen afstompt, waardoor gebruik wordt ontmoedigd.

De receptor, door wetenschappers benoemd als TAAR-1, werkt remmend op de dopamineactiviteiten, het verslaving gerelateerde stofje. Door deze receptor in het brein te stimuleren, kan een hunkering naar coke afgeremd worden. De agonist had dit gewenste effect op de geteste ratten. De onderzoekers hebben verschillende elementen van verslavingsgedrag getest. Ze hebben een test gedaan met o.a. de locatie waar cocaïne te verkrijgen is en hoe hard de ratten wilden werken voor coke.

Na toediening van de agonist hebben ze minder tijd doorgebracht op de locatie waar cocaïne te verkrijgen was. De onderzoekers suggereren daarom dat de verslaving is ingedamd. Ook blijkt dat deze stof effecten van cocaïne drastisch blokkeert en een relapse bij de dieren voorkomt. Uit de test waarin ze moesten werken voor coke, bleek bovendien dat de ratten minder bereid waren hard te werken en dus minder gebruikten. Als de nodige inspanning echter minimaal was, kozen ze toch voor gebruiken.

Volgens hoofdonderzoeker Jun-Xu Li wordt gebruik gerelateerd gedrag dus ondermijnd door de agonist. Er is nog veel meer onderzoek nodig, maar aangezien een medicijn voor cocaïneverslaving een populair onderzoeksthema is, is het een goed uitgangspunt voor verder onderzoek.

 

 

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...