Jongeren komen tegenwoordig veel makkelijker in aanraking met drugs. Drugsgebruik wordt door hen ook als normaal ervaren en openlijk besproken.

Floor van Bakkum, drugs-preventiemedewerker bij Jellinek, zegt dat er gelet moet worden op het vervagen van de grens tussen recreatief en functioneel gebruik. Wanneer drugsgebruik genormaliseerd is, is het voor de omgeving moeilijker om te herkennen wanneer het gebruik risicovol is. Drugsdealers gaven bij de tv-zender AT5 aan dat de klanten steeds jonger worden. Ook komen nieuwe klanten sneller en makkelijker terug om iets nieuws te halen. Volgens Van Bakkum kan de normalisering van drugs er wel voor zorgen dat mensen er sneller met elkaar over praten. 

Corona 
Uit een onderzoek van het Trimbos-instituut blijk dat jongeren in de eerste periode van de coronacrisis minder drugs gebruikten omdat ze niet meer uit konden gaan. Toen de coronacrisis langer ging duren, grepen eenzame jongeren toch sneller naar de drugs. Ook werden er, in plaats van het uitgaan, huisfeestjes georganiseerd om drugs te gebruiken.

Reageer reacties (0)
LEES MEER...