De Alcoholtafel wordt definitief stopgezet. Dat maakte staatssecretaris Maarten van Ooijen bekend in een brief aan de Tweede Kamer. De partijen die onderdeel waren van de overlegtafel over alcoholgebruik verschillen teveel van mening om genoeg voortgang te boeken.

‘Het stoppen van de tafel is teleurstellend, maar onontkoombaar’, schrijft Van Ooijen in zijn kamerbrief. Met de gesprekken die binnen de Alcoholtafel gevoerd werden, moesten de doelen uit het Nationaal Preventieakkoord snel bereikt worden, maar deze snelheid valt tegen. Dit komt doordat de standpunten en belangen van de alcoholindustrie en gezondheidsorganisaties niet genoeg overeenkomen.

Meningsverschillen
De partijen verschillen op het gebied van de adviserende taak van de tafel, het bespreken van wettelijke maatregelen en de lobby rondom alcoholbeleid te erg van mening om door te gaan met deze overlegvorm. Dit was ook de reden voor het eerdere vertrek van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP en de Nederlandse Vereniging voor Drank- en Horecawet Inspecteurs (NVDI). Zij lieten vorige week al weten niet meer mee te doen aan de overleggen zolang de alcoholindustrie hier onderdeel van was.

Wel in overleg
Juist nu het preventieakkoord vaart nodig heeft met de stijgende cijfers rondom het middelengebruik onder jongeren, is er volgens Van Ooijen niet genoeg ruimte om nog aan een overeenstemming tussen de partijen te werken. De Alcoholtafel wordt daarom opgeheven. ‘Maar ik blijf in overleg met alle preventieakkoord partners die zich op hun manier hard maken voor het terugdringen van problematisch alcoholgebruik en het behalen van de doelen’, aldus Van Ooijen. Volgens hem hebben alle partijen laten weten zich hier individueel nog wel mee bezig te houden.  

Reageer reacties (0)
LEES MEER...