Voor het eerst heeft de ministerraad een Nationaal Rapporteur Verslavingen aangesteld. Psychiater en hoogleraar Arnt Schellekens vervult vanaf nu deze functie. Hij gaat meer inzicht geven in de ontwikkeling en omvang van verslaving in Nederland.

Nadat er in het coalitieakkoord werd afgesproken dat er een Nationaal Rapporteur Verslavingen moest komen, gaf staatssecretaris Maarten van Ooijen aan dat Arnt Schellekens hier geschikt voor zou zijn. Als hoogleraar Verslaving en Psychiatrie heeft hij een brede kennis over verslaving en kan hij daarom volgens Van Ooijen een goed beeld geven van de impact.

Maximaal inzetten
De nieuwe Rapporteur laat in een kamerbrief weten dat hij het erg belangrijk vindt om maximaal in te zetten op het voorkomen van verslaving en het bieden van de nodige hulp aan mensen met een verslaving. ‘Het is heel goed dat deze coalitie hierop inzet. Als Nationaal Rapporteur wil ik hieraan bijdragen door de overheid te adviseren over preventiebeleid en een goede, toegankelijke verslavingszorg’, aldus Schellekens.

Evalueren
Naast het bieden van inzicht zal hij dus ook adviezen geven en evalueren op eerder genomen maatregelen. Ieder jaar deelt hij hierover een rapport met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het begin van 2025 volgt er een evaluatie op de werking van de Nationaal Rapporteur Verslavingen zelf.

Reageer reacties (0)
LEES MEER...