Twijfels bij werking ID-scanners

Acht minderjarigen slaagden erin om 150 liter drank te kopen in één weekend. Dit bij de Lidl, de supermarktketen die sinds 2013 werkt met de ID-scanner. Onderzoekers aan de Universiteit Twente concluderen hieruit dat het toenemende gebruik van de scanners niet leidt tot een lagere beschikbaarheid van alcohol onder jongeren.

De tieners ondernamen 62 pogingen om aan alcohol te komen, 26 keer waren zij ‘succesvol’. De ID-scanner werd lang niet altijd gebruikt. Zo’n apparaat moet helpen om de verkoop van leeftijdsgebonden producten aan minderjarigen te voorkomen.

In zeven gevallen werd niet eens om een ID gevraagd en kregen jongeren de drankwaren  zo mee. Zeer frappant is dat vier keer, na vertoon van de eigen ID, de verkoop onterecht werd goedgekeurd. Ook werd veel drank ingeslagen met dank aan andermans ID. Zelden werd gecontroleerd of het ID wel hoorde bij de aanbieder.

Volgens de onderzoekers kunnen jongeren nog steeds ruimschoots alcohol kopen en komt dit door het gedrag en de handelingen van de verkopers. Tevens stellen zij de techniek van de gebruikte scanners  ter discussie. In ongeveer een kwart van de gevallen gaf de ID-scanner een verkeerde uitkomst.

Een eerdere studie uit de Verenigde Staten was lichtelijk positief over de ID-scanner. De kans dat er aan een minderjarige drank werd verkocht, daalde niet significant. Wel zei het kassapersoneel baat te hebben bij de ID-scanner omdat het de kans op een telfout zou verminderen.

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...