Zorgverzekeraars meer bezig met verslavingszorg

Zorgverzekeraars hebben maatregelen getroffen om vergoedingen van verslavingszorg te verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek naar de opvolging van aanbevelingen van het zorginstituut uit het rapport ‘Verslavingszorg in beeld- alcohol en drugs’.

In het rapport staat of zorgverzekeraars verslavingszorg vergoeden en hoe dit verbeterd kan worden. Zorgverzekeraars wordt in de rapportage aangeraden gebruik te maken van de Trimbos-lijst (een lijst met richtlijnen voor wanneer welke behandeling nodig is)en deze aan te passen als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Alle zorgverzekeraars in Nederland gaven aan bekend te zijn met de lijst van het Trimbos-instituut.

Nazorg
In het rapport worden aanbevelingen gedaan voor onder andere (klinische) opname, behandeling in het buitenland en nazorg. Wat betreft de nazorg hebben zorgverzekeraars vaak moeite om een duidelijke definitie te geven. Daardoor kunnen ze moeilijk bepalen of nazorg vergoed moet worden. Naar aanleiding hiervan deed het zorginstituut de aanbeveling dat zorgverzekeraars extra moeten controleren over nazorg onderdeel is van het behandelplan.

Maatregelen
Op deze manier moeten zorgverzekeraars een duidelijker beeld krijgen van de nazorg, hoe belangrijk dit is en hoeveel mensen er gebruik van maken. Enkele zorgverzekeraars nemen al maatregelen door bijvoorbeeld een vragenlijst over nazorg te sturen naar zorgaanbieders. Een volgende zorgverzekeraar vindt dat de beroepsverenigingen het item zouden moeten meenemen bij het ontwikkelen van richtlijnen en zorgstandaarden. Via die route wordt er dan voor gezorgd dat nazorg wordt opgenomen in alle behandelprogramma’s.

 

 

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...