Cijfers verslavingszorg België bekend

In België is een verandering zichtbaar bij de aanvragen voor verslavingszorg. Waar het aantal hulpverzoeken voor cannabisverslaving stagneert, is er een stijging zichtbaar bij de aanvragen voor amfetaminen en cocaïne. Bij heroïneverslavingen is er juist een daling te zien. Dat blijkt uit recent bekendgemaakte cijfers van de Belgische verslavingszorg uit 2014.

Wie in België verslavingszorg aanvraagt kan maximaal drie middelen opgeven waar hij of zij verslaafd aan is. Uit de cijfers is gebleken dat 70% van de mensen die hulp aanvragen meer dan één middel opgeven. 5086 mensen startten in 2014 een behandeling, zij gaven samen in totaal 10343 middelen op. Gegevens van 2015 zijn nog niet bekend.

Van alle genoemde producten worden cocaïne en amfetaminen samen (o.a. speed, MDMA, ecstasy) in 32% van de gevallen genoemd. Cannabis wordt in 32% van de gevallen genoemd, gevolgd door alcohol en heroïne met 15%. Als er echter alleen wordt gekeken naar de drug of choice, liggen de verhoudingen anders. De uitslagen hiervan staan in onderstaande grafiek.

 

Meer mannen

Het aantal mannen dat hulp zoekt voor een verslaving is vele malen groter dan het aantal vrouwen. In 2014 was 82,4% van de hulpzoekenden man en 17% vrouw. Deze verhouding is al ongeveer vier jaar hetzelfde. Volgens onderzoekers komt dit percentage niet overeen met de geslachtsverdeling van het aantal drugsgebruikers in België. Vrouwen vinden het moelijker dan mannen om verslavingszorg te zoeken. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld  dat vrouwen hun kinderen niet willen achterlaten of een partner hebben die niet wil dat zij hulp zoeken.

Het gevolg van dit grote verschil is dat de statistieken een duidelijker beeld geven van verslavingen bij mannen dan van bij vrouwen. Als men namelijk afzonderlijk gaat kijken blijkt dat het cannabisgebruik bij vrouwen juist nog stijgt. Hoewel het aantal heroïnegebruikers daalt, zette deze daling later in dan bij de mannen. Het merendeel van de vrouwen gebruikt echter, net zoals de mannen, cocaïne en/of amfetaminen.

 

  

 

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...