Overheid stopt samenwerking met tabaksfabrikant

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft naar aanleiding van Kamervragen die zij kreeg, besloten de samenwerking met tabaksfabrikant Japan Tobacco International (JTI) te stoppen. De Nederlandse overheid werkte tegen haar eigen regels in met de fabrikant samen.

 De samenwerking tussen de overheid en JTI vond plaats via een zogezegde Grean Deal. Een Grean Deal is een overeenkomt tussen de Rijksoverheid en bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. De overheid helpt bij deze deals met het uitvoeren van duurzame plannen. JTI stond op een lijst van deelnemende bedrijven aan de Grean Deal Schone Stranden (GDSS). GDSS heeft als doel om met name het aantal peuken op stranden te verminderen door bijvoorbeeld speciale peukenbakken te plaatsen.

Antirookverdrag

Volgens het antirookverdrag FCTC dat Nederland heeft ondertekend is deze samenwerking echter verboden. In het verdrag is te lezen dat overheden de tabaksindustrie op afstand moeten houden. Samenwerkingen zijn ook verboden als het gaat om publiekscampagnes tegen roken, publieke evenementen of activiteiten die door bedrijven als maatschappelijk verantwoord worden benoemd. De laatste is in het verdrag opgenomen omdat industrieën zoals de tabaksindustrie maatschappelijk verantwoorde projecten gebruiken om de aandacht af te leiden van het feit dat zij een product maken dat schadelijk is voor de gezondheid.

Brief

In september 2015 stuurde staatssecretaris Martin van Dijk ( Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een brief naar het parlement en alle lokale overheden waarin hij deze specificaties van het verdrag benadrukte. In de beantwoording van de Kamervragen is te lezen dat Dijksma mede door deze specificatie heeft besloten de samenwerking stop te zetten. Wel geeft zij aan een manier te zoeken om door te gaan met het GDSS zonder het JTI als betrokken partij.

De Nederlandse overheid mag zich op het gebied van tabaksindustrie alleen bemoeien met uitvoeringstechnische kwesties zoals de heffing en inning van tabaksaccijns.

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...