Anorexiapatiënten lijken gevoeliger voor straf

Mensen die lijden aan anorexia zijn gevoeliger voor straf dan mensen zonder anorexia. Dit zou de reden kunnen zijn dat zij hun extreme lijngedrag makkelijker kunnen volhouden. Dit blijkt uit onderzoek van Nienke Jonker aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In het eerste deel van het onderzoek werd de gevoeligheid voor beloning en straf onderzocht. Patiënten met anorexia lijken gevoeliger voor straf. Straf is voor hen bijvoorbeeld dikker worden. ‘Wij hebben hieruit geconcludeerd dat dit een rol zou kunnen spelen in hun extreme lijngedrag en dat ze het daardoor misschien makkelijker kunnen volhouden’, vertelt Jonker. Daarbij ligt de aandachtsbias van mensen met anorexia juist niet bij eten, terwijl dit bij mensen zonder anorexia wel zo is. Ook bleek dat jongeren met obesitas niet gevoeliger zijn voor beloning dan jongeren met een gezond gewicht.

Meer onderzoek
In het eerste deel van het onderzoek werd er met een vragenlijst naar de gevoeligheid voor beloning en straf gekeken. Dit was een mix van twee aspecten: ‘hoe straffend is een straf voor iemand’ en ‘hoe hard zou je werken om die straf te vermijden’. Er is een nieuwe vragenlijst ontwikkeld waarin deze twee vragen uit elkaar getrokken zijn. Hiermee wordt verder onderzoek gedaan.

Afvaltraining
In het tweede deel werd de aandacht voor eten onderzocht. Daarbij is ook een training ontwikkeld voor mensen die onsuccesvol zijn in het afvallen. De onderzoekers wilden in die training de aandacht voor eten verminderen, omdat eerder onderzoek liet zien dat die te hoog is bij onsuccesvolle lijners. Het verminderen van de aandacht is gelukt, maar dit bleek geen invloed op het eetgedrag te hebben. Dit wordt verder onderzocht. 

18-09-2019

Schrijf je hier in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Reageer reacties (0)
LEES MEER...