Anorexiazorg is ‘hoofdpijndossier’ volgens minister

Minister Hugo de Jonge (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) noemt de anorexiazorg zijn grootste hoofdpijndossier. Dat zei hij gisteren tijdens een debat over jeugdhulp in de Tweede Kamer.

De Jonge ziet twee hoofdoorzaken. Allereerst wordt bij mensen met anorexia te laat de diagnose gesteld, waardoor te laat wordt ingegrepen. Ten tweede is de juiste behandeling niet meteen voorhanden.

Juiste zorg
Volgens de minister moet de beschikbaarheid van de zorg voor zieke kinderen snel worden verbeterd. ‘Voor de langere termijn richten ze zich op verbetering van de deskundigheid in de hele keten. Met name op eerdere herkenning van de aandoening, vanaf de eerste diagnose en vanaf de eerste behandeling, zodat patiënten eerder de juiste zorg krijgen.’ Er is inmiddels een landelijk communicatienetwerk ingericht, waardoor mensen beter kunnen zien waar ze heen moeten gaan om behandeld te worden. De beddencapaciteit kan zo nodig worden uitgebreid.

Voornemens
De kwaliteit van de zorg voor mensen met een eetstoornis moet ook beter worden. Regionale en landelijke samenwerking en kennis wordt versterkt, vooral in vijf of zes regio’s. Minister De Jonge heeft overigens niet de intentie om de (financiële) verantwoordelijkheid weg te halen bij de gemeenten, vertelde hij vandaag. Volgens hem wordt er hard gewerkt aan de huidige problemen.

Kamerleden
De laatste tijd maken verschillende Kamerleden zich hard voor betere anorexiazorg, onder wie Lisa Westerveld van GroenLinks. Zij noemt de uitspraken van De Jonge ‘winst’. ‘Want gemeenten hebben nu te vaak te weinig expertise en ook te weinig geld, waardoor ze lichtere en goedkopere hulp inzetten en de problemen van kinderen vaak juist erger worden.’
Er moeten volgens Westerveld meer plekken komen voor kinderen die snel hulp nodig hebben. ‘Ook omdat vaak kinderen met meerdere problemen (bijvoorbeeld seksueel misbruik én een trauma én een eetstoornis) geen goede hulp krijgen.’

Momenteel onderzoekt een stuurgroep (bestaande uit kinder- en jeugdpsychiaters, psychologen, klinieken voor eetstoornissen en kinderartsen) waar het binnen de anorexiazorg misgaat. In september komt de groep met haar bevindingen en advies. 

14/6/2019

Schrijf je hier in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...