Vorige week werd het rapport genaamd ‘Verslaving aan middelen’ gepresenteerd. In dit rapport staan thema’s die als meest dringend worden genoemd waarnaar meer onderzoek gedaan moet worden in de verslavingszorg.

De thema’s zijn: preventie, het verbeteren van bestaande behandelingen, herstel(ondersteuning), waarbij zowel de inzet van ervaringsdeskundigen en zelfhulpgroepen centraal staan. Daarnaast vragen de schrijvers van het rapport aandacht voor onderzoek naar de organisatie van nazorg. Daarmee bedoelen ze de samenwerking van verschillende zorgverleners en hoe de zorg na een klinische behandeling kan worden voortgezet en verbeterd.

Persoonsgerichte behandeling
Een groep van onderzoekers in verslaving, professionals die werken in de praktijk en ervaringsdeskundigen hebben online een enquête ingevuld waarin hen gevraagd werd welke onderwerpen ze belangrijk vinden om meer onderzoek naar te doen. Hun bevindingen zijn gebundeld in de kennissynthese ‘Verslaving aan middelen’. Ze stellen dat de zorg rondom verslaving en herstel moet worden verbeterd in Nederland en dat het belangrijk is dat er effectievere behandeling moet worden ontwikkeld om mensen met een verslaving te helpen. Het doel is om zowel de behandeling als de weg naar herstel meer persoonsgericht te maken en om de (na)zorg en ondersteuning te verbeteren.

Reageer reacties (0)
LEES MEER...