Concrete handleiding tegen stigma

Mensen met verslavingen en psychische stoornissen ervaren meer stigma dan andere groepen. Niet alleen van anderen, maar ook vanuit de hulpverlening. Kwaliteitsontwikkeling GGZ heeft nu een richtlijn gepresenteerd met handgrepen voor zowel cliënten zelf als ook hun omgeving en zorgverleners.

In de handleiding wordt gekeken naar drie soorten stigma: stigma vanuit de maatschappij, zelfstigma en stigma vanuit de hulpverlening. Er wordt aandacht besteed aan hoe stigma werkt, hoe het voelt en wat verschillende groepen denken dat zou helpen.

Er is onder andere met focusgroepen gewerkt om de informatie te verzamelen voor de handleiding. Cliënten gaven aan goede voorlichting belangrijk te vinden en pleiten voor meer openheid. Het moet gewoon worden om te praten over psychische klachten. Zij denken dat goede, eerlijke voorlichting voor het juiste klimaat kan zorgen zodat mensen bijvoorbeeld op het werk opener durven zijn over waar ze mee zitten.

De handleiding is hier te lezen.

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...