Onderzoekers van het Trimbos-instituut willen dat het preventiebeleid meer nageleefd wordt. Iets waar volgens de wetenschappers te weinig aandacht aan wordt besteed.

In 2018 kwam de overheid met het Nationaal Preventieakkoord. Met dit akkoord wil de overheid roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik verminderen. Iets wat voor het jaar 2040 gedaan moet worden. Begin dit jaar kwam het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) echter met het bericht dat we het op dit tempo niet zullen halen. 

Preventie
Van de mensen met een chronische ziekte, is de helft het gevolg van een ongezonde levensstijl. Volgens Ninette van Hasselt en collega’s van het Trimbos-instituut is verleiding een grote oorzaak van het probleem. We worden continu verleid tot het maken van ongezonde keuzes. Iets waar wij als mens niet goed genoeg bestand tegen zijn. Ze zijn ervan overtuigd dat de oplossing voor dit probleem ligt bij preventie. De onderzoekers zijn voor een daadkrachtig preventiebeleid dat moet leiden tot minder reclame, hogere prijzen voor tabak, alcohol en ongezonde voeding en minder beschikbaarheid van deze producten. De gezondere keuze moet aantrekkelijker gemaakt worden door het goedkoper en beter beschikbaar te maken van deze producten.

Hulpmiddelen
De onderzoekers zijn van mening dat er meer budget nodig is om de inspanningen voor preventie te vergroten. Veel maatschappelijke organisaties zetten zich al in voor preventie en de overheid moet dit blijven steunen. Verder willen de onderzoekers dus ook dat de reclame, prijzen en beschikbaarheid aangepakt wordt. Iets dat waarschijnlijk veel weerstand op zal roepen bij de belanghebbende van ongezonde producten.

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...