Ook vogelgezang wordt sterk beïnvloed door het drinken van alcohol. Dat melden wetenschappers van de Universiteit van Oregon. Zij gaven zebravinken kleine beetjes alcohol te drinken en analyseerden daarna hun gezang. Daarna werd dat vergeleken met het getjilp van vogeltjes die geen alcohol hadden gedronken.

 Al bij een kleine hoeveelheid alcohol werden de liedjes minder gestructureerd. ‘Vooral de amplitude en de entropie veranderde,’ aldus een van de onderzoekers. Met andere woorden: De vogels zongen minder hard en slordiger. De alcohol had alleen invloed op de zang van de beestjes. Ze werden niet slaperig en konden nog gewoon vliegen.

De wetenschappers willen hun bevindingen gebruiken om de effecten van alcohol op menselijke spraak beter te onderzoeken. Deze studie zou nodig geweest zijn om beter te kunnen begrijpen welke uitwerking alcohol heeft op bepaalde delen van het brein. Wat nu volgt zijn menselijke testen.  

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...