De natuurverontreiniging door het dumpen van drugsafval loopt de spuigaten uit. Ten aanzien van 2012, was er in 2103 al een verdubbeling van de hoeveelheid aangetroffen chemische rommel. Dit jaar blijft de afvaldumping onverminderd hoog.  Met name in de drie zuidelijke provincies; Limburg, Brabant en Zeeland  wordt door  criminelen afval, dat overblijft na de productie van amfetamine en andere synthetische drugs, illegaal in de natuur gestort.

Een nieuwe, al even verwerpelijke,  trend  die de laatste tijd is waar te nemen, is de methode waarbij het afval niet in vaten wordt gedumpt, maar in gierkelders wordt geloosd. Hierna komen de hoogst giftige stoffen direct in de landbouwgrond terecht.  

Er zijn verschillende factoren die de stijging van het aantal lozingen zouden kunnen verklaren. Zo was er in de jaren negentig erg veel politie-inzet om de productie van synthetische drugs tegen te gaan. Sinds het begin van dit millennium is dit afgenomen. Hierdoor zou de productie weer toegenomen kunnen zijn. Daarnaast zijn er voor bepaalde grondstoffen manieren gevonden om deze in Nederland te produceren, in plaats van deze te halen uit het buitenland. Ook dit levert meer afval op.

Voor het feit dat met name de zuidelijke provincies last hebben van illegale afvallozingen, zijn minder eenduidige verklaringen te vinden. Eén theorie is dat in deze provincies tot halverwege vorige eeuw een sterke smokkelcultuur heeft bestaan. Toen deze na de vorming van de Benelux weg viel, zouden nieuwe vormen van handel zijn gezocht.

Het opruimen van de gedumpte rotzooi kost handenvol geld. Wanneer er geen daders gepakt worden op wie de schade verhaald kan worden, draait de eigenaar van de grond op voor de kosten. In veel gevallen is dit de provincie. Het kan ook zijn dat particulieren gedupeerd worden.

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...