DrugsDialoog vraagt mening rondom beleid lachgas

Platform DrugsDialoog wil Nederlandse burgers betrekken in het debat over de problematiek rondom lachgas. De Rijksoverheid wil lachgas in lijst II van de Opiumwet opnemen om de verkoop en bezit voor recreatief gebruik te verbieden. De branche ziet meer in een vergunningstelsel. Hiermee zou volgens hen een meer realistische oplossing geboden worden voor de problematiek.

De discussie wordt aangezwengeld door de stelling ‘Lachgas moet alleen verkocht worden door verantwoordelijke verkopers met een vergunning’. Volgens DrugsDialoog bestaat het gevaar dat een verbod op lachgas niet het gebruik zal ontmoedigen, maar dat de illegale handel juist wordt opgezocht. Met de verzamelde meningen en argumenten van de Nederlandse bevolking wil het platform naar lokale overheden stappen om samen tot een oplossing te komen. Via de website van DrugsDialoog kan iedereen die geïnteresseerd is in de kwestie zijn of haar mening delen.

Huidig beleid

De Rijksoverheid is niet het eerste overheidsorgaan dat de verkoop van lachgas de halt toeroept. Veel gemeenten verbieden de verkoop en het bezit voor recreatief gebruik door middel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het door de branche voorgestelde vergunningsstelsel - in plaats van een verbod - zou gepaard gaan met strenge regels, adequate handhaving en goede voorlichting over de risico’s van het gebruik van lachgas.

Reageer reacties (6)

yqPkVObsavuoZG(22. april 2021)

qmZrzfygOHU

TxNBkWaDJIUMglpn(22. april 2021)

rSsoKBwGkq

oHmvjWdbzG(26. juni 2021)

gNLBcufiElkjMrvF

yFIrmoslVJ(26. juni 2021)

mIiSKoJWbNfc

cMwtnOmeJh(08. juli 2021)

IRUyrepEHdWCO

NnoYukOtxDJ(22. juli 2021)

DZTYcskWmodxKe

LEES MEER...