Uit een enquête onder Vlaamse huisartsen blijkt dat één op de drie huisartsen risicodrinker is en dat twee derde moeite heeft met hulp zoeken bij verslaving.

Vlaams parlementslid en huisarts Freya Saeys ondervroeg 626 Vlaamse huisartsen via een online enquête naar hun gebruik van alcohol, drugs, medicijnen en rookwaren. Hieruit blijkt dat meer huisartsen alcohol drinken (95%) dan de gemiddelde burgerbevolking (70%). Eén op de drie huisartsen is een risicodrinker, waarbij het gebruik de gezondheid in gevaar kan brengen. Eén op de zeven ondervraagden geeft toe dagelijks te drinken en één op de acht huisartsen drinkt wel eens op een avond vijf glazen alcohol of meer. Slechts 28 procent van de huisartsen is voorstander van een nultolerantie in het verkeer.

Professionele hulp
Huisartsen hebben zelf vaak geen huisarts. Twee derde van de ondervraagden heeft er moeite mee om zelf professionele hulp te zoeken bij een psychisch probleem zoals verslaving. 

Roken
Slechts 7 procent van de huisartsen rookt, tegenover 27 procent van de Vlamingen. De jonge generatie huisartsen noemt roken ‘not done’.  

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...