Sociale media brengen de behandeling van mensen met een eetstoornis in gevaar. Veel behandelaren zijn nog onvoldoende ingespeeld op de grote invloed die sociale media spelen in het leven van jongeren.

De Medische Psychiatrische Unit Kind en Jeugd (MPU) is een afdeling waar voornamelijk (jonge) patiënten met eetstoornissen terechtkomen. Op deze gesloten afdeling vind je jonge patiënten tussen de zeven en de achttien jaar oud die kampen met een complexe combinatie van ernstige psychische en lichamelijke klachten. Een derde van hen heeft een eetstoornis. Voor hen is de MPU een laatste redmiddel, omdat ze bij andere klinieken zijn uitbehandeld of niet (meer) te behandelen zijn. De jongeren die in de MPU terechtkomen, krijgen een sonde ingebracht die (vaak) met een vrolijke pleister wordt vastgeplakt. Voor veel van deze jongeren een aanleiding voor een ‘vrolijke selfie’. Het feit dat ze op deze ‘laatste redmiddel' locatie terechtkomen, kan voelen als een soort overwinning. Typerend voor de ziekte en nog een aanleiding voor een selfie.

Een uur per dag
De specialistische afdeling hanteert sinds kort de regel dat de jongeren met een eetstoornis die hier komen per dag twee keer een half uur op hun telefoon mogen zitten. Een noodgreep, met als doel de negatieve invloed van sociale media tijdelijk te beperken. Ze mogen wel hun tablet gebruiken, mits alle sociale media apps worden verwijderd. En ze mogen te allen tijden naar huis bellen. Aanleiding voor de maatregel was de plotselinge terugval van een van de jongeren met een eetstoornis in de kliniek. Jongeren die veel op sociale media zitten, hebben een grotere kans op het krijgen van een verstoord lichaamsbeeld. Bij ongeveer tien procent positief en zo’n tien procent negatief. Hoewel bijna alle sociale mediaplatforms modereren op eetstoornissen, lukt het op deze platformen alsnog door andere woorden te gebruiken of ze te schrijven met getallen erin in plaats van letters (anor4xia). Ze zien de mensen met een eetstoornis die ze behandelen terugvallen na het kijken van filmpjes op TikTok en Instagram.

Meer anorexia jongeren
Uit onderzoek blijkt dat anorexia de afgelopen decennia steeds vaker voorkomt bij meisjes tussen de tien en veertien jaar oud. Een van de redenen waarom dit steeds meer voorkomt, is het gebruik van sociale media. Dit is voor vele jongeren belangrijk, maar zeker voor mensen die langere tijd alleen zijn wegens een opname of ziekte thuis. Op deze manier houden ze contact met de buitenwereld. Binnen deze wereld worden opnames en sondevoeding verheerlijkt, en voelt het behandelen van deze jongeren als ‘dweilen met de kraan open’.

Strengere wetgeving
Om iets fundamenteel te veranderen aan de impact van sociale media, moet er strengere wetgeving komen voor deze platformen. In Nederland zijn er verschillende initiatieven. Platformen als Proud2Bme en 99gram bieden betrouwbare informatie over eetstoornissen en zetten aan tot lotgenotencontact. Ook stellen de behandelaren in het AMC dat het gesprek over sociale media een standaard onderdeel moeten worden van een behandeling van een eetstoornis.

Reageer reacties (0)
LEES MEER...