Uit onderzoek van de afdeling Sociale Geneeskunde van Amsterdam UMC blijkt dat er onder Nederlanders met een laag inkomen nog veel rokers zijn. Om uiteindelijk in 2040 een rookvrije generatie te bereiken is het belangrijk dat er maatregelen worden genomen. Roken is de grootste risicofactor voor gezondheidsverschillen tussen hoge- en lage-inkomensgroepen.

Het verschil tussen rokers in hoge- en lage-inkomensgroepen heeft grote invloed op gezondheidsverschillen in ons land. Roken is de grootste oorzaak van ziekte en vroegtijdige sterfte. Bijna tien procent van de ziektelast in Nederland wordt veroorzaakt door roken. Ook wordt zo’n dertig procent van de kankergevallen hierdoor veroorzaakt. Ondanks deze cijfers is het aantal mensen met een lager inkomen dat dagelijks rookt drie keer hoger dan mensen die roken met een hoger inkomen. Daarnaast blijkt uit de recent verschenen Nederlandse Kankeratlas dat longkanker in de armste wijken van Nederland vaker voorkomt dan in rijkere buurten, en meer dan tachtig procent van alle longkanker wordt veroorzaakt door roken.

Effectieve maatregelen

Wanda de Kanter, voorzitter van Rookpreventie Jeugd, wil dat de overheid met effectievere maatregelen komt om een rookvrije generatie te bereiken. ‘Dat betekent investeren in onderwijs, afdwingen van volwaardige banen die bestaanszekerheid bieden, gezonde voeding goedkoper maken, veel meer en betere voorlichtingscampagnes opzetten en - vanzelfsprekend - een adequate vergoeding voor rookstophulp door ziektekostenverzekeraars’ aldus de Kanter. Ook is het noodzakelijk dat er accijnsverhogingen komen en een vergunningsstelsel waardoor alleen tabaksspecialzaken tabak kunnen verkopen.

Accijnsverhogingen treffen de rokers met een lager inkomen het hardst. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat zij vijf procent van hun inkomen kwijt zijn aan tabak. De Kanter denkt dat een goede opleiding, beter werk en hulp om van het roken af te komen de oplossing is om rokers met een laag inkomen te helpen. Bovendien zorgt een hogere prijs ook voor een grotere drempel voor jongeren om te beginnen met roken.

Reageer reacties (0)
LEES MEER...