Geen plek op werkvloer voor mensen met verslaving en psychische problemen

Mensen met psychische problemen of in herstel van een verslaving worden drie tot zeven keer vaker afgewezen voor een baan. Uit onderzoek van Tilburg University blijkt dat negatieve stereotypen nog steeds de werkvloer domineren.

De afwijzingen komen voort uit onwetendheid bij werkgevers over verslaving en mentale problemen. Gedacht wordt dat het werk te veel zou kunnen zijn voor de werknemer, of dat er kans is op langdurig ziekteverzuim. Volgens de onderzoekers heeft 43 procent van de Nederlandse bevolking te maken met een psychisch probleem en is het niet aannemen van ‘mensen met een krasje’ dus volkomen onrealistisch. Het is van belang dat het stigma binnen de gehele organisatie wordt aangepakt. Bedrijfsartsen zouden hierin een overkoepelende functie kunnen vervullen.

Dilemma

De aanhoudende stigmatisering leidt tot vertraging bij re-integratie op de werkvloer én tot een lager zelfbeeld van de werkzoekende. Ook twijfel over de sollicitatie speelt een rol. 75 procent van de Nederlanders wil graag open praten over hun mentale gezondheid, maar wordt hierin afgeschrikt omdat dit een negatieve invloed kan hebben op de uitkomst van het gesprek. Een dilemma speelt op aangezien openheid over de psychische problemen juist ook weer zorgt voor onderling begrip en daarmee voor betere werkprestaties.

Reageer reacties (0)
LEES MEER...