'GHB verslaving het moeilijkst te behandelen’

Een GHB verslaving is nog steeds heel moeilijk te behandelen en het blijft lastig grip te krijgen op de gebruikersgroep. Instanties zijn niet klaar voor de groeiende aantal GHB gebruikers en hulpverleners weten niet wat ze moeten doen met het agressieve en onvoorspelbare gedrag van gebruikers, blijkt uit een nieuw onderzoek van Nijmegen Institue for Scientist-Practitioners in Addiction (NISPA).

‘De reden dat een GHB verslaving moeilijk te behandelen is omdat er GHB verslaafden op vrijwel alle levensgebieden ernstig ontregeld zijn. Er is vaak sprake van cognitieve problemen, angstproblematiek, sociale desintegratie en een beperkt steunsysteem’, zegt onderzoeker Harmen Beurmanjer. ‘Bij GHB is de kans op een terugval het hoogst. Ongeveer 50 procent van de behandelde gebruikers valt weer terug in de eerste drie maanden’. Gebruikers kampen erg met slaapproblemen doordat ze ’s nachts wakker worden met de drang om te gebruiken.

Onderzoekers aan het NISPA en de Radboud Universiteit Nijmegen hebben de afgelopen 2,5 jaar, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, onderzoek gedaan naar GHB verslaving in Nederland. Voor het onderzoek spraken ze met huisartsen, ziekenhuismedewerkers, verslavingszorgexperts, politiebeambten, maatschappelijke werkers en de verslaafden zelf. Volgens de onderzoekers zijn GHB verslaafden momenteel de meest problematische gebruikers van Nederland.

Ook werd het effect van het medicijn Baclofen onderzocht. GHB gebruikers kregen drie maanden dagelijks maximaal 60 milligram voorgeschreven. Dit halveerde het aantal terugvallen en de zucht naar GHB werd minder. Verslavingsarts Rama Kamar vertelde al eerder aan Lef dat de combinatie Baclofen en een behandeling het aantal terugvallen zou kunnen verminderen. ‘Baclofen is niet de behandeling, het is een onderdeel daarvan. Een hulpmiddel.’

De afgelopen tien jaar is het aantal problematische GHB gebruikers gestegen. In 2005 kwamen er ongeveer 50 mensen met een GHB verslaving in de verslaafdenzorg terecht. In de afgelopen jaren waren dit ongeveer 800 per jaar.

 

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...