Gratis opvang voor kinderen van verslaafden

In 2018 wordt dagopvang of opvang in de Buitenschoolse opvang (BSO) gratis voor kinderen van ouders met een verslaving of psychische problemen. De opvang is een initiatief van het Trimbos-instituut en Kindcheck, een onderdeel van de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het tweejarig traject wordt vanaf augustus 2018 aangeboden in ongeveer twintig gemeenten aan Kinderen van Verslaafde Ouders (KVO) en Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP). Volgens vaktijdschrift Kinderopvangtotaal is het risico om slachtoffer te worden van kindermishandeling, zelf verslaafd te raken of een psychische stoornis te ontwikkelen drie keer zo hoog bij deze kinderen.

Begeleiding en afleiding
Om dit aantal te verlagen, worden de kinderen tijdens de BSO-uren begeleid door een coach. De coach is een pedagogisch medewerker in de kinderopvang die speciaal opgeleid wordt om het kind een veilig, vertrouwd en ontspannen gevoel te geven. De begeleider is de tussenpersoon van de GGZ-behandelaar van de ouder, de BSO en het gezin, bijvoorbeeld een orthopedagoog. Naast de training is er veel tijd om te spelen zodat de kinderen even niet aan hun thuissituatie hoeven te denken.

Kenmerken KVO/KOPP-kinderen
De KVO/KOPP-kinderen kenmerken zich vaak door het opnemen van een ouderrol en het niet mee naar huis durven nemen van vriendjes uit schaamte voor de situatie of ouder(s). Ook schoolverzuim, een laag zelfbeeld en moeite met het omgaan van stress komt vaak voor. 423.000 van de 577.000 kinderen is 12 jaar of jonger, blijkt uit cijfers van Kinderopvang Totaal.

Het Ministerie van Volksgezondheid begeleidt en financiert het project, maar de deelnemende gemeenten moeten wel een eigen bijdrage leveren. Het Trimbos en Kindcheck willen het project in de toekomst landelijk uitbreiden.

20/12/2017 

Reageer reacties (2)

Evelien(20. december 2017)

Om welke gemeenten gaat dit?

Karin(21. december 2017)

Ik vind dit toch weer stigmatisering. 

LEES MEER...