De Global Position Paper on Recovery (GPPR) heeft een gezamenlijk document gemaakt over herstel, waarbij zowel maatschappelijke als persoonlijke aspecten worden benadrukt.

De GPPR is een samenwerking tussen verschillende (maatschappelijke) organisaties, instellingen, onderzoekers en individuele personen die betrokken zijn bij initiatieven voor herstel. Hun doel is het bevorderen van de wetenschap, praktijk en beleid met betrekking tot de behandeling van verslaving. 

Doelen:
De belangrijkste doelen zijn het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak voor de behandeling van verslaving, bewustwording voor de toegevoegde waarde van investeren in herstelprogramma’s, en samenwerken aan een internationaal platform voor gelijke behandeling en beleid voor mensen met een verslaving. Verder staan er in het document drie belangrijke punten (1. sterke punten; 2. obstakels; en 3. systemen) en geven ze antwoord op de vraag welke systemen er nodig zijn om de positieve effecten van sterke punten op mensen en gemeenschappen te verbeteren, terwijl ze tegelijkertijd obstakels verminderen. Ze geven tien suggesties om in de toekomst het beleid en praktijken te verbeteren. Deze suggesties gaan over het makkelijker maken van herstel, de noodzaak van verschillende soorten steun, de verschillende manieren van herstel en het belang van het bestrijden van het stigma terwijl tegelijkertijd zorgsystemen, onderzoek en training voor zorgprofessionals wordt verbeterd.

Steun en onderteken
Dit alles dient als eerste stap om het wereldwijd eens te worden over wat herstel is. En ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot behandeling om in herstel te komen. Om dit doel te ondersteunen, kun je het document ondertekenen via deze link onder het kopje Sign the GPPR.

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...