Het Nederlandse alcoholbeleid moet beter

Veertien landelijke en regionale gezondheidsorganisaties roepen op tot een betere aanpak van de Nederlandse alcoholproblematiek. Zij doen dit in een brief naar de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer.

Organisaties als de FAS Stichting, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP en acht regionale instellingen voor verslavingszorg willen in gesprek met rijk en gemeenten. Ze willen onder meer praten over de prioriteiten van het landelijke alcoholbeleid en de manier waarop gemeenten het lokale beleid maken. Daarnaast vragen ze extra aandacht voor kwetsbare jongeren en ouderen met alcoholproblemen.

De gezondheidsinstanties besteden ook aandacht aan de drie alcoholbeleidsmaatregelen die internationaal erkend effectief zijn. Het gaat hierbij om het verhogen van de alcoholprijs, het beperken van de beschikbaarheid van alcohol en een verbod op alcoholreclame en alcoholsponsoring.

Uit onderzoek blijkt dat het mengen van detailhandel en horeca een risico voor de volksgezondheid vormt. De organisaties verwachten dat de kans tot meer alcoholgebruik groot is. Daarom adviseren ze om de scheiding tussen detailhandelsverkoop en het schenken van alcohol te behouden. Ook zien ze graag een beperking van het aantal alcoholverkooppunten.

De brief met maatregelen is een herinnering aan het door de organisaties opgestelde Alcoholmanifest van vorig jaar.

Datum: 30-08-2017

Reageer reacties (0)
LEES MEER...