Ik pas... altijd

Met IkPas 30 of 40 dagen geen alcohol drinken, om de lente fris te beginnen. Je kunt zelfs een polsbandje krijgen zodat je je niet hoeft te verontschuldigen dat je niet drinkt. Want als je niet drinkt, ben je een beetje raar... toch?

Alcohol drinken is nog steeds de norm in Nederland. Een glaasje bij het eten, een glaasje op het terras, een glaasje tijdens de vrijdagmiddagborrel, een glaasje een glaasje een glaasje. Nederlanders zijn steeds meer gewend om bij meer gelegenheden te drinken. Plusmagazine publiceerde een onderzoek waaruit bleek dat 35% van de ondervraagde vrouwen en 50% van de ondervraagde mannen ouder dan 50 minimaal 4 keer per week drinkt.

Om het gewoontedrinken te doorbreken en meer bewustzijn te creeren, is de IkPas-actie in het leven geroepen.
Het Trimbos Instituut, een aantal gemeenten, GGD en wat verslavingszorginstellingen ondersteunen de actie.
Op zich een heel goed initiatief natuurlijk, want het is nooit verkeerd om mensen bewust te maken van het feit dat alcohol helemaal niet zo goed voor je is en dat je zonder alcohol ook een leuk leven kunt hebben.

Het is alleen zo jammer dat er bij voorbaat al van uit wordt gegaan dat je je moet verontschuldigen dat je niet drinkt. 'Doe toch gezellig mee', is de norm. Vroeger gold dat ook voor roken. Toen was dat heel normaal. Nu moet je je verontschuldigen dat je WEL rookt en word je naar buiten verbannen.
Wij pleiten ervoor dat het ook gewoon heel normaal wordt dat er mensen zijn die niet drinken. Net zoals dat het normaal wordt gevonden dat er mensen zijn die geen gluten of koolhydraten in hun dieet opnemen.

 

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...