Jongeren komen gemakkelijk aan drank

De jeugd van tegenwoordig komt nog heel makkelijk aan alcohol.

In 7 van de 10 gevallen krijgen jongeren onder de 18 jaar alcohol mee. Vooral cafetaria’s, horecazaken en sportkantines zijn erg soepel met het schenken van alcohol aan jongeren. Dit blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP en Universiteit Twente.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van 133 gemeenten in Nederland. Voor het onderzoek werden verschillende ‘mystery shoppers’ op pad gestuurd. In drie jaar tijd bezochten zij horeca, supermarkten, sportkantines en slijterijen over het hele land. Door op deze plekken alcohol te bestellen, keken zij of de Drank- en Horecawet werd nageleefd.

Volgens het onderzoek speelt de ‘verkoopsituatie’ een grote rol. Hieruit blijk dat vrouwen de wet beter naleven en dat ouder personeel sneller drank verkoopt aan jongeren. Uit het onderzoek blijkt ook dat lange rijen aan de kassa een positieve invloed kunnen hebben op het personeel. STAP-directeur Wim van Dalen: ‘doordat veel klanten meekijken, voelt de caissière een druk om de regels na te leven. Ook voelt zij zich door de aanwezigheid van andere mensen gesterkt om te weigeren.’

Volgens Van Dalen is sinds de verandering van de Drank- en Horecawet, waarin de verkoop van alcoholische dranken aan mensen onder de 18 strafbaar is gesteld, niet veel veranderd in het drinkgedrag van jongeren. 15-jarigen zouden wel minder drinken dan voorheen, maar dit geldt niet voor alle leeftijdscategorieën  daarboven. Volgens het onderzoek doet 70% van de 15-plussers aan binge drinken.

Volgens staatssecretaris Martin van Rijn doen supermarkten en slijterijen het relatief goed. ‘Alleen het totaalbeeld is teleurstellend. In de aanloop naar de evaluatie van de Drank- en Horecawet in 2016 besluit ik of en welke aanvullende maatregelen vanuit het Rijk nodig zijn.’

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...