Lachgasvoorlichting door ex-dealer

Politie en de gemeentes Amsterdam en Den Haag geven samen met ex-lachgasverkoper Deniz Üresin voorlichting over de gevaren van lachgas. Jellinek geeft aan dat sociale influencers een belangrijke rol spelen in het bereiken van gebruikers.

Üresin verkocht als zelfverklaard lachgaskoning van Amsterdam een tijdlang illegaal lachgasballonnen op straat. Dit ging door tot hij zijn omgeving letterlijk kapot zag gaan aan de gevolgen van hun gebruik. Vrienden belanden in een rolstoel, zijn relatie ging kapot en zijn beste vriend overleed aan een hartstilstand.

Voorlichting via Instagram

Nu hij de gevolgen van dichtbij heeft gezien, wil Üresin zijn kennis inzetten om anderen voor de gevaren te behoeden. Via zijn Instagramaccount @koningdenizofficial gaat hij geregeld live om voorlichting te geven. Ook heeft hij in samenwerking met de politie en gemeente Den Haag een video opgenomen die wordt getoond aan scholieren. Kinderen die een presentatie of werkstuk willen maken over lachgas, kunnen ook bij Üresin terecht.

Toename lachgasgebruik

Afgelopen november kwam uit een samenwerkingsonderzoek tussen Jellinek, GGD Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam naar voren dat het problematisch gebruik van lachgas de afgelopen drie jaar sluipenderwijs toeneemt.

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...