Lelijke sigarettenpakjes minder aantrekkelijk

Het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging (NET) bekijkt de stand van zaken rondom de invoering van plain packaging.

Tabaksverpakkingen zonder enige vorm van logo’s, kleur of afbeeldingen, worden namelijk als minder aantrekkelijk beschouwd. Hierdoor wordt ook de intentie om sigaretten te kopen verminderd en wordt het bewustzijn van de schadelijkheid van roken vergroot.

Sinds 2002 geldt er in Nederland een reclameverbod voor tabak. Tegenwoordig zijn het uiterlijk van het pakje samen met het verkooppunt de belangrijkste marktmiddelen voor de tabaksindustrie. De lelijke verpakkingen is een van de mogelijke maatregelen die in landen genomen wordt om te voorkomen dat jongeren met roken beginnen. Vele landen nemen deze maatregel al, ook zijn er veel landen die het overwegen.

De Nederlandse overheid wil meer maatregelingen treffen om er voor te zorgen dat niet-rokers  worden beschermd tegen meeroken. Daarom wordt een niet-rokenbeleid ingevoerd. Vanaf mei 2016 worden op sigarettenpakjes de verplichte waarschuwingen uitgebreid met afbeeldingen. Daarnaast zijn er bepalingen over onder andere de producteisen, verplichte waarschuwingen, verkoopbeperkingen (verkooppunten, leeftijdsgrens), rookverboden en reclame en boetes bij het niet naleven van de Tabakswet.

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...