De kantonrechter in Groningen heeft een kinderdagverblijf in het gelijk gesteld bij het ontslaan van een eetverslaafde man.  Volgens de rechter staat vast dat de man door zijn extreme overgewicht zijn werkzaamheden als groepsleider bij een kinderdagverblijf niet meer naar behoren kan uitvoeren.

De wet gelijke behandelingen stelt dat het verboden is om mensen vanwege een chronische ziekte, waar een eetverslaving met morbide obesitas als gevolg, ook onder valt, te ontslaan. Hier kan echter, onder voorwaarden, van afgeweken worden. Dat is in het geval van de groepsleider gebeurd.

De rechter oordeelde dat de man niet is ontslagen vanwege zijn ziekte maar vanwege het feit dat hij door zijn ziekte het werk niet meer naar behoren kon uitvoeren. De rechter stelde voorts dat de werkgever in het verleden voldoende inspanningen heeft geleverd heeft om de man te helpen met zijn verslaving. Al in 2007 zijn er met de werknemer gesprekken gevoerd over diens beperkte mobiliteit en slechte conditie. De werkgever heeft toen aangeboden om de kosten van behandeling en coaching op de werkplek te vergoeden. Ondanks hulp en begeleiding lukte het de man niet om zijn fysieke gesteldheid ingrijpend te verbeteren. In 2012 werd door de werkgever bij herhaling aangegeven dat de man een goede kinderbegeleider was, maar dat hij door zijn ziekte het werk niet ten volste kon vervullen. In 2013 volgde een laatste waarschuwing.

Omdat de man buiten zijn beperking om een gewaardeerd collega was, is hem een ontslagvergoeding van 16.000 euro toegekend.

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...