Mary Poppins of Mr. Hyde?

Er zijn vier soorten dronken 'persoonlijkheden', volgens wetenschappers aan de universiteit van Missouri-Columbia in South Carolina. Van Hemingway tot the nutty professor.

Het onderzoek is wat dunnetjes, maar het resultaat is leuk om te lezen. De onderzoekers onderzochten 187 studenten die aangaven een drinkmaatje te hebben. Iemand die hem of haar goed kende in dronken én nuchtere staat. Diegene moest twee dezelfde enquêtes invullen waarin gepeild werd hoeveel iemand dronk, hoe vaak en welke veranderingen in de persoonlijkheid daarmee gepaard gingen. Vervolgens werden die kenmerken gebaseerd op de 'big five' onder de persoonlijkheidskenmerken: extraversie, mildheid, intellectuele autonomie, ordelijkheid en emotionele stabiliteit.

Er bleven vier soorten dronken persoonlijkheden over, die de prachtige namen 'Hemingway', 'Mr Hyde', 'Mary Poppins' en 'The nutty professor' kregen.

Hemingway
Hemingway kan ongemerkt heel veel naar binnen gieten. Echte veranderingen zijn niet merkbaar. Hun ordelijkheid en intellectuele autonomie worden minder aangetast dan bij andere drinkers.
hemingway

 

 

 

Mary Poppins
De Mary Poppins onder de drinkers is hartstikke lief en prettig gezelschap in nuchtere toestand, maar ordelijkheid en autonome intellect dalen behoorlijk zodra ze aan de alcohol gaat. Toch blijft ze altijd verantwoordelijk en ondervindt ze weinig problemen door dronkenschap.
Mary poppins

 

 

 

Mr. Hyde
Nuchter Dr. Jekyll, dronken Mr. Hyde. Een negatieve transformatie dus. Deze drinkers hebben de neiging onverstandig, onverantwoordelijk en vijandig te zijn. Bovendien lopen ze het grootste risico op gevaarlijke gevolgen van alcoholgebruik.
Mr Hyde

 

 

 

 


The nutty professor

Hoe de introverte studente in een extreem extravert feestbeest veranderde na het nuttigen van de nodige wijntjes. Deze studenten kennen het grootste verschil in nuchtere of dronken staat, maar zijn zich nog steeds bewust van wat ze doen.
Nutty professor

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...