Meer verslavingsartsen nodig

Het Nederlandse onderzoeksinstituut Nivel verwacht dat de vraag naar verslavingszorg de komende jaren stijgt. Daarom moeten er meer verslavingsartsen komen.

Om te zorgen dat verslaafden in de toekomst de juiste zorg kunnen krijgen, adviseert Stichting Capaciteitsorgaan voor (vervolg)opleidingen van professionals in de zorg om vanaf 2020 jaarlijks 16 tot 18 personen op te leiden tot verslavingsarts.

Volgens verslavingsartsen wordt het belang van een behandeling bij verslavingsproblemen steeds meer onderkend, waardoor een toename van het aantal hulpvragen zal komen. Daarnaast wordt verwacht dat relatief veel huidige artsen met pensioen gaan de komende jaren. Daarom is het nodig dat er jaarlijks meerdere verslavingsartsen worden opgeleid. Momenteel kent Nederland 216 geregistreerde artsen met verslaving als specialisatie.

01/08/2018

 

Reageer reacties (2)

daphne(01. augustus 2018)

Ik ben verpleegkundig specialist GGZ en werk al jaren in de verslavingszorg. ik zou het op prijs stellen als ik mij ook verder kan specialiseren als verslavingsVS. Dus ik pleit ook voor VSen in de verslavngszorg die zich verder specialiseren

JM Garritsen(01. augustus 2018)

Daphne, helemaal goed!! Tekort aan psychiaters én verslavingsartsen is een feit. Echter zij blijven de (theoretische) eindverantwoordelijken.Er wordt geschreeuwd om hulpverleners met praktische  'kennis' van verslaving (dubbele diagnose?!!) dus wil ik, als ervaringsdeskundige op verslavingsgebied pleiten voor meer specialisalistisch gerichte kennis en ervaring voor verpleegkundigen en begeleiders in de praktijk. Er worden al ervaringsdeskundigen ingezet die een fantastisch team kunnen vormen met verpleegkundigen en zo presentie gerichte hulp kunnen verlenen hetgeen op alle fronten 'scoort'. Naar mijn ervaring (en theorie) is een verslaving gevolg van een onderliggende persoonlijkheids 'stoornis' dus een gespecialiseerde verpleegkundige + erv. desk kunnen de cliënt helpen de verslaving gericht te 'controleren' zodat de onderliggende problematiek kan worden behandeld door een psycholoog of psychiater. Verslavingsartsn vechten oppervlakking gezien tegen de bierkaai, geen uitdagende beroepskeuze op langer termijn. Wie zich wil specialiseren....zie Dr. drs. Els A. Noorlander op youtube. 

LEES MEER...