Het Trimbos-instituut doet om het jaar onderzoek naar middelengebruik bij jongeren tussen de 16 en 18 op het hbo en mbo. De resultaten van 2021 lieten geen verslechtering zien, maar ook geen verbetering. In dit artikel sommen we de belangrijkste bevindingen op.

Alcohol
Van de jongeren gaf 79 procent aan dat ze ‘wel eens’ alcohol drinkt. Eén op de vijf van die jongeren gaf zelfs aan dat als ze alcohol dronken, ze tien of meer glazen nuttigende. De cijfers zijn sinds het jaar 2015 niet veranderd. Wel is te zien dat mbo-studenten vaker meer alcohol drinken dan jongeren op het hbo.

Lachgas
Het aantal lachgasgebruikers in 2021 was tien procent lager dan in 2019. Twintig procent van de studenten in 2021 gaf aan dat zij lachgas gebruikte. Dat was in 2019 dus dertig procent. Jongeren gebruiken in 2021 wel vaker meer lachgas.

Cannabis
Ongeveer dertig procent van de studenten gaf aan wel eens cannabis te roken. Gemiddeld wordt er 1,5 joint per maand per student gerookt. Interessant is dat een derde van die gebruikers afgelopen maand cannabis rookte onder schooltijd. Vergeleken met andere jaren, is het cannabisgebruik gelijk gebleven.

Xtc
Negen procent van de scholieren gaf aan dat ze ooit xtc gebruikte. Zeven procent deed dit in dezelfde maand als onderzoek was. Na cannabis is xtc de meest gebruikte drug onder jongeren tussen de 16 en 18 op het mbo en hbo.

Roken
Ongeveer de helft van de studenten die meedeed aan het onderzoek gaf aan wel eens gerookt te hebben. 27 procent van die jongeren gaf aan dat zij diezelfde maand nog gerookt had. Elf procent van studenten tussen de 16 en 18 jaar gaf aan dagelijks te roken.

Reageer reacties (0)
LEES MEER...