Een studie van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau wijst uit dat alcoholgebruik onder jongeren tussen de 11 en 16 jaar is gedaald. Voor de 16-jarigen zelf is het alcoholgebruik nog steeds zorgelijk.

In 2003 had 70% van de kinderen uit groep 8 al eens een glas alcohol gedronken, in 2013 was dat percentage gedaald naar 17%. Van de 14-jarigen had 90% in 2003 al eens alcohol gedronken, vorig jaar was dat minder dan 50%. Volgens de onderzoekers realiseren ouders zich steeds beter hoe schadelijk alcohol en tabak zijn voor kinderen en zijn zij daardoor strenger. Uit het onderzoek blijkt ook dat het alcoholgebruik onder de 16-jarigen niet is afgenomen.

Dit jaar ging de minimumleeftijd voor de verkoop van tabak en voor de verkoop en het bezit van alcohol van 16 naar 18 jaar. Uit het onderzoek van de komende vier jaar moet nog blijken of deze maatregelen voor de 16-jarigen bijdragen aan minder alcoholgebruik.

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...