Uit recente cijfers van het RIVM, het CBS en het Trimbos-instituut concludeert Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (Stiva) dat Nederlanders steeds minder overmatig alcohol drinken. Het percentage van alcoholgebruik bij minderjarigen is daarentegen toegenomen.

Het aantal mensen dat overmatig alcohol drinkt is in 2022 gedaald naar 6,5 procent, in 2021 was dit 7,3 procent. Volgens het Trimbos-instituut ben je een overmatige drinker als je als vrouw veertien en als man eenentwintig glazen alcohol per week drinkt. Het percentage past in de trend van de voorgaande jaren, elk jaar zijn er steeds minder overmatige drinkers. In 2014 lag het percentage nog op tien procent. De directeur van Stiva Peter de Wolf is blij met deze dalende trend. ‘De overgrote meerderheid drinkt inmiddels verantwoord, mensen zijn zich steeds bewuster van de risico’s van overmatig drinken’, aldus De Wolf.

Alcohol en jongeren

Het beeld van de alcoholconsumptie van minderjarigen is minder positief. Tussen 2003 en 2015 daalde het percentage van jongeren tussen de twaalf en zestien die wel eens alcohol hadden gedronken van 55 naar 25 procent. Sinds 2015 bleef de daling klein, maar afgelopen jaar lag dit percentage weer hoger, rond de 28 procent. Volgens Stiva zijn flitsbezorgers een oorzaak van deze stijging. De leeftijdscontrole aan de deur zou namelijk niet altijd goed worden uitgevoerd, waardoor minderjarigen makkelijk alcohol kunnen kopen. Peter de Wolf zegt momenteel in gesprek te zijn met flitsbezorgers over de leeftijdscontrole aan de deur.

Reageer reacties (0)
LEES MEER...