Minder vrouwen in behandeling voor drugsverslaving dan mannen

Terwijl één derde van de drugsgebruikers wereldwijd vrouw is, ligt het percentage dat een behandeling krijgt veel lager: één vijfde. Dit meldt de United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in het onlangs verschenen World Drug Report.

Volgens de UNODC, een organisatie binnen de Verenigde Naties, komt dit omdat vrouwen 'culturele en persoonlijke barrières krijgen opgeworpen'. Vrouwen zijn bijvoorbeeld bang om gezichtsverlies te lijden en de voogdij over hun kinderen te verliezen.

Ook de behandelingen zelf zijn vaker toegespitst op mannen. Vrouwen hebben bijvoorbeeld meer baat bij emotiegerichte therapieën en ook qua middelengebruik zijn er verschillen. Globaal gezien gaan de klinieken hier niet goed mee om. Aangetoond is dat genderspecifieke behandelingen betere resultaten opleveren.

Volgens het rapport zien vrouwen als grootste obstakel om in behandeling te gaan de straffende blikken en zelfs maatregelen waar ze te maken mee krijgen. Het stigma op verslaafde vrouwen is erger dan bij mannen. Ook het gebrek aan kinderopvang is vaak reden om geen hulp te zoeken.

Reageer reacties (0)
LEES MEER...