Een kamerlid van de PvdD en van Fractie Den Haan hebben 8 maart een motie ingediend voor een totaal verbod op alcoholreclame. De motie is afgelopen week met elf stemmen tegen afgekeurd.

De motie werd onderbouwd door verschillende argumenten. Zo is er een causaal verband tussen alcoholreclame en het alcoholgebruik van jongeren en volgens het WHO is een verbod op alcoholreclame de meest effectieve maatregel om alcoholgebruik tegen te gaan. Ook blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut dat twee derde van de volwassenen voor het verbod is. De regel is nu dat het op radio en televisie verboden is om tussen 6:00 en 21:00 reclame te maken voor alcohol. De motie van de twee kamerleden ging over een algeheel reclameverbod, ook op sociale media.

Stem van partijen

De partijen die voor hebben gestemd zijn SP, PvdD, ChristenUnie, DENK, SGP, Bij1, Fractie Den Haan en Lid Gündogan. Zij waren het ermee eens dat het verbod een effectieve maatregel is om het alcoholgebruik van mensen te minderen. De tegenstanders waren VVD, D66, PVV, CDA, PvdA, GroenLinks, FVD, JA21, Haga, Volt en de BBB. Deze partijen stemden tegen omdat het onderzoek naar de beïnvloeding van jongeren door alcoholreclame nog loopt.

Reageer reacties (0)
LEES MEER...