In het Nationaal Preventieakkoord is als doel gesteld dat in 2040 minimaal tachtig procent van de sportverenigingen met een eigen kantine een gezonde sportomgeving moet hebben. Om dit doel te behalen is het belangrijk dat het alcoholbeleid van de sportkantine wordt aangepast.

Volwassenen die wekelijks sporten hebben minder vaak overgewicht, roken minder, eten gezonder en bewegen vaker dan Nederlanders die niet sporten. Toch geldt voor het alcoholgebruik van de sporter dat zij meer drinken dan de niet-sporter, 6,5 versus 5,8 glazen in 2021. Sportkantines hebben een groot aandeel in het creëren van een gezonde sportomgeving, en daarmee het verminderen van (problematisch) alcoholgebruik. Volgens verenigingsbestuurders wordt in 92 procent van alle sportkantines in eigen beheer alcohol geschonken. Uit onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat strategieën uit het Australische Good Sports Program een effectieve toevoeging kunnen zijn op ons huidig beleid.

Good Sports Program

Het Good Sports Program (GSP) is een Australisch programma gericht op de verandering van het alcoholbeleid van sportverenigingen. Het is het grootste interventieprogramma in Australië, er nemen meer dan 10.000 clubs deel. Het GSP kent twaalf strategieën om het (problematische) alcoholgebruik in sportkantines terug te dringen. Zo moet de leeftijd van een barmedewerker die alcohol mag schenken van zestien naar achttien jaar en ouder. Ook mogen dronken mensen de kantine niet betreden, wordt er een alcoholincidentenregister bijgehouden en is er geen alcohol in kleedkamers waar junioren aanwezig kunnen zijn. In totaal zijn er veertien aspecten uit het GSP die aan het Nederlandse alcoholbeleid kunnen worden toegevoegd.

Een vernieuwd alcoholbeleid draagt niet alleen bij aan een gezondere sportomgeving en het verminderen van alcoholgebruik van sporters. Ook kan het boetes voor sportverenigingen voorkomen, een groei in het ledenaantal en een afname van de afhankelijkheid van alcoholinkomsten veroorzaken.

Reageer reacties (0)
LEES MEER...