Nieuw onderzoek over herstel in psychiatrie

Ervaringen van psychiatrische patiënten kunnen gebruikt worden om kennis te ontwikkelen en die kennis in te zetten om de psychiatrie te verbeteren. Dit blijkt uit het proefschrift van ervaringsdeskundige en onderzoeker aan het Trimbos-instituut, Wilma Boevink. Ze verdedigt haar proefschrift op 13 april in de Universiteit Maastricht.

Met haar proefschrift ‘HEE! Over herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie’ bouwt Boevink door op het boek ‘Samen werken aan herstel’. Het vormde de basis van herstelbeweging in Nederland. Het boek is opnieuw uitgegeven met extra hoofdstukken.

Om haar nieuwe onderzoek vorm te geven, vond Boevink het belangrijk om nog een keer aandacht te vestigen op hoe herstel werkt. ‘Herstel vergt traagheid. Je moet niet sturen op uitkomsten die binnen zes maanden in doelen gehaald moeten worden.’ In het onderzoek gaat ze in op wat cliënten zelf doen om zichzelf te helpen.

HEE!
‘Het gaat erom dat in de psychiatrie wordt gestreefd naar genezing als dat niet lukt, dan ligt dat aan de patiënt en die wordt dan doorgaans afgeschreven’ zegt Boevink. Op deze zienswijze is protest gekomen. ‘Mensen die langdurig lijden kunnen heel goed hun leven opbouwen, alleen met wat extra inspanning. Het woord herstel betekent dus niet het streven naar genezing maar een leven opbouwen rondom dat wat er op je bord ligt.’ 

Dit geldt natuurlijk ook voor verslaafde in herstel. Boevink heeft geen apart hoofdstuk over verslavingszorg. ‘We noemen het verslavingszorg en psychiatrie. Maar in het leven lopen deze dingen door elkaar heen. Er raken bijvoorbeeld mensen verslaafd omdat ze psychische lijden, dus die opdeling is vaak erg kunstmatig.’  

Verdediging
Heb je interesse om bij de verdediging te zijn? De verdediging vindt plaats op 13 april om 14.00 uur in de aula van de Universiteit Maastricht. Kun je er niet bij zijn en ben je toch nieuwsgierig: er is een livestream die uitgezonden wordt op psychosenet.nl.

29/03/2017

Reageer reacties (0)
LEES MEER...