Ondertoezichtstelling Narconon opgeheven

Narconon, een verslavingsinstelling in Zutphen, staat niet langer onder toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
In mei werd de instelling onder toezicht gesteld, omdat ze zich niet aan de afspraken (geen mensen met acute verslavingsproblemen opnemen) hielden. Het verscherpte toezicht gold voor zes maanden. In de tussentijd hield Narconon zich aan gemaakte afspraken en daarom werd het toezicht weer opgeheven.
Bekijk hier de brief die Narconon ontving van IGZ toen de ondertoezichtstelling werd ingevoerd. Over de manier van behandeling wordt met geen woord gerept.

In het decembernummer van Lef Magazine vind je een uitgebreid artikel over de vermeende Scientologykliniek.

Reageer reacties (0)
LEES MEER...