Onderzoek naar lachgas

Het gebruik van lachgas door jongeren is sinds 2012 flink gestegen, blijkt uit onderzoek van verslavingszorginstelling Jellinek. Daarom wil staatssecretaris Martin van Rijn dat meer onderzoek naar het gebruik gedaan wordt.

Lachgas stond vorig jaar ook al even op de politieke agenda, maar de antwoorden die Van Rijn toen gaf op kamervragen, gingen over medicinaal gas, terwijl de meeste jongeren juist industrieel gas gebruiken. Medicinaal lachgas zou, omdat het ook meer zuurstof bevat, minder schadelijk zijn.

Nu zegt Van Rijn daarover: 'We zien dat het gebruik van lachgas toeneemt en dat is de reden voor ons bij Volksgezondheid dit in de gaten te houden. Toen waren de antwoorden onvolledig, omdat verschillende lachgassen ook verschillende effecten kunnen hebben. Daar moet onderzoek naar gedaan worden. We kennen nu alleen nog de effecten op korte termijn zoals hoofdpijn en misselijkheid. De effecten op langere termijn zijn onbekend.'

Het onderwerp wordt na het zomerreces besproken in de Kamer.

Reageer reacties (0)
LEES MEER...