Minder of geen gebruik van alcohol of drugs voor jonge delinquenten met een risicovol middelengebruik, dat is één van de doelen van programma Stay-a-way. Dit doen ze met een persoonlijke gedragsinterventie, waar nu een onderzoek naar komt.

De basis van de interventie is motivational interviewing en cognitieve gedragstherapie. Er wordt geprobeerd bij de deelnemers het inzicht te vergroten over het verband tussen middelengebruik en delict gedrag. Tijdens de training wordt gemotiveerd tot minder of geen gebruik van alcohol en drugs. Het hoofddoel is het verminderen van de kans op terugval in crimineel gedrag.

Het Trimbos-instituut voert het onderzoek uit. De hoofdvraag is of Stay-a-way op de juiste manier wordt uitgevoerd. Dit doen ze door middel van interviews met betrokkenen, dossieronderzoek en een enquête. De resultaten moeten inzicht geven in hoeverre (toekomstig) effectonderzoek haalbaar is.

In 2011 is het programma Stay-a-way erkend. Dit geldt is vijf jaar. Daarna moet de interventie wederom onderzocht worden op doeltreffendheid en effect. Hieraan voorafgaand dient een procesevaluatie uitgevoerd te worden.

Reageer reacties (1)

Joni(06. maart 2015)

Your story was really inovrmatife, thanks!

LEES MEER...