Het wetenschapsblad Substance Abuse Special Issue publiceerde een artikel over het toepassen van A-CRA bij dubbele diagnoses van adolescenten. Verslavingsklinieken die dubbele diagnoses stellen en dus geïntegreerde zorg aanbieden, krijgen nog maar weinig bevestiging vanuit de wetenschap. Dat komt omdat het onderzoeksveld van dubbele diagnoses in combinatie met verslaving zich in een vroeg stadium bevindt.

Het artikel over A-CRA (Adolescent Community Reinfocement Approach) is geschreven door dr. Susan H. Godley. De therapie is een combinatie van cognitieve gedrags- en familietherapie met als doel omgevingsfactoren die aanzetten tot het gebruik van alcohol of drugs te vervangen door sociale activiteiten en gedrag dat herstel ondersteunt. Dit CRA-principe is het uitgangspunt voor A-CRA: de methode beloont goed gedrag in plaats van fout gedrag af te straffen. A-CRA omvat methoden voor drie soorten sessies: de jongere alleen, ouders/verzorgers alleen en de jongere samen met ouders/verzorgers. Godley: ‘Ons onderzoek toonde aan dat A-CRA goed kan worden ingezet bij dubbele diagnoses. Ondanks dat er nog uitgebreider onderzoek nodig is, is er geen reden voor zorgaanbieders om te wachten met het toepassen van de therapie.’

De meerderheid (55-74 procent) van de adolescenten die de verslavingszorg in gaat heeft ook een psychische aandoening. Voorbeelden daarvan zijn ADHD, een depressie of traumagerelateerde problemen. Helaas bereikt deze groep minder goede resultaten dan de verslaafden zonder dubbele diagnose. Zo hebben zij bijvoorbeeld eerder een terugval. Mentale problemen zijn echter niet altijd exact gediagnosticeerd.

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...