In 2018 werd het preventieakkoord gesloten om roken, overmatig drinken en overgewicht tegen te gaan. Nu blijkt volgens onderzoek van het Centraal Bureau Statistiek (CBS) dat het nauwelijks is afgenomen. RIVM meldde in 2020 al dat van de 39 doelstellingen er maar dertien waren bereikt. Om verdere doelstellingen te bereiken wil het RIVM mogelijk scherpere maatregelen nemen.

De doelstellingen om Nederlanders gezonder te maken is volgens het RIVM nog niet gelukt door de coronapandemie. In de voortgangsrapportage van 2021 van de overheidsorganisatie blijkt dat de doelstellingen aangescherpt moeten worden. Zo niet, dan worden de doelstellingen voor 2040 niet behaald. Het akkoord was verdeeld in drie thema’s: roken, alcohol en gezonde voeding (terugdringen van obesitas). De doelstellingen waren onder meer overmatig alcoholgebruik en zwaar alcoholgebruik verminderen naar vijf procent.

Nederland rookvrij  
Andere doelstellingen waren bijvoorbeeld: sportverenigingen rookvrij maken en tabaksaccijnzen met een euro verhogen. Dat laatste bleek gelukt. Maar het percentage volwassenen in Nederland dat rookt is slechts van 22,4% naar 20,6% gegaan. Volgens het rapport van het CBS is dat ‘nog ver boven de doelen die in het Nationaal Preventieakkoord voor 2040 zijn gesteld’.

Tabel: CBS


Ambities 
In 2023 maakt het RIVM een nieuw voortgangsrapportage. Het zal dan duidelijker worden in hoeverre de ambities van het preventieakkoord haalbaar zijn.

Reageer reacties (0)
LEES MEER...