Partijen ondertekenen afspraak voor gezonde modellen

Dertien partijen uit de Nederlandse modewereld, waaronder grote modellenbureaus, ondertekenden vandaag tijdens de Fashion Week in de Amsterdamse Westergasfabriek een afspraak ter bescherming van modellen. Op deze manier willen zij zorgen voor een gezonde leef- en werkomgeving voor deze vaak hele jonge beroepsgroep.

Door het ondertekenen van de afspraak ‘Alles is gezondheid’ beloven ze in te staan voor een gezonde carrière van modellen en erkennen zij een belangrijke verantwoordelijkheid te hebben. Zo zorgen ze voor goed opdrachtgeverschap, juiste begeleiding en betrokkenheid van ouders. Ondertekenaars mogen elkaar onderling op hun afspraak aanspreken. Fashion Council NL zal als onafhankelijke instantie met expertise en autoriteit de uitvoering van deze afspraak volgen. Daarnaast fungeren zij als meldpunt en beoordelen ze verzoeken van nieuwe ondertekenaars.

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport is mede-initiatiefnemer van deze aanpak. Woordvoerder Adam de Jong: ‘Het begon allemaal met de wetgeving in Frankrijk, waarbij een minimale BMI werd vastgesteld van 18,5. In Nederland had de staatssecretaris daar destijds geen oren naar. Vervolgens gingen we in gesprek met de branche om te kijken wat er wél mogelijk is.’ De definitie van gezondheid bleek een moeilijke te zijn. Niet alle dunne modellen zijn ongezond. De afspraak is dan ook geen sluitende bewaking van de gezondheid van modellen, maar heeft als doel de juiste werkwijze uit te dragen naar de buitenwereld om zodoende modellen te beschermen.

Denemarken is een jaar geleden gestart met een soortgelijke afspraak. Inmiddels hebben 300 Deense bedrijven die afspraak ondertekend. Binnenkort starten ze daar ook met een gezondheidscheck. Gezonde modellen krijgen dan een certificaat waarop vermeld staat die gezondheidscheck te hebben gehaald. Als een model risicovol gedrag vertoont, wordt ze doorgestuurd naar The Danish Association against Eating Disorders and Self-harm. Als modellen daadwerkelijk ziek zijn, moeten ze contact opnemen met hun eigen dokter. Het modellenbureau heeft dan de verplichting zeker ervan te zijn dat dit is gebeurd. Of zo’n gezondheidscheck ook in Nederland komt weet De Jong niet: ‘Misschien over enkele jaren. We hebben eerst als doel om meer bedrijven deze afspraak te laten ondertekenen.’

Klik hier voor een lijst met betrokken partijen en de vastgelegde afspraken.

Datum: 08/07/2016

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...