In het Integraal Zorgakkoord (IZA) dat afgelopen vrijdag is ondertekend wordt er naast behandeling en verzorging ook aandacht besteed aan preventie. Hierbij zijn er nieuwe afspraken gemaakt om de gezondheid van onder andere mensen met een verslaving of eetstoornis te beschermen en bevorderen.

Het integraal Zorgakkoord is samengesteld met het doel om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft om dit te behalen afspraken gemaakt met verschillende partijen in de zorg. Een deel van deze afspraken gaat over de preventie van verslaving en eetstoornissen.

Preventie-omgeving
Een van de belangrijkste punten binnen dit onderdeel van het IZA is passende preventie. In het akkoord staat dat het belangrijk is om preventie interventies plaats te laten vinden in een omgeving waar de bescherming en bevordering centraal staat. Daarom komen zorgverzekeraars en gemeenten uiterlijk 1 januari 2025 met regionale samenwerkingsafspraken.

Samenwerken
Er wordt ook gestreefd naar een betere samenwerking tussen de gemeenten en zorgprofessionals. Zij stellen afspraken voor een regionale samenwerking op, zodat mensen uit risicogroepen bij passende preventie- en leefstijlinterventies terechtkomen.

Kennisontwikkeling
Bij de onderlinge samenwerkingen is het ook de bedoeling dat er zoveel mogelijk informatie en ervaring gedeeld wordt, zodat de kennis over dit onderwerp blijft ontwikkelen. Zo worden preventiebehandelingen steeds effectiever. Om die kennisontwikkeling te bevorderen moet er volgens het akkoord in de opleidingen van elke zorgprofessional aandacht komen voor preventie, gezondheidsbevordering en gezondheidsvaardigheden. Ook is er aandacht nodig voor hoe leefstijl het ontstaan en beloop van ziekten beïnvloedt en hoe leefstijlinterventies kunnen bijdragen aan het afremmen van onder andere verslaving en eetstoornissen.

 

 

 

 

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...