Preventieakkoord afgezwakt door tabakslobby en VVD

Ondanks dat staatssecretaris Blokhuis van VWS tabaksfabrikanten, brancheorganisaties en lobby-organisaties uitsloot van de onderhandelingen over de tabaksmaatregelen, hebben zij toch invloed gehad op de invulling hiervan in het Preventieakkoord. Met steun van de VVD hebben zij onder andere weten te voorkomen dat er accijnsverhogingen zijn doorgevoerd en werd het uitstalverbod van tabakswaren vertraagt.

Onlangs deed onderzoeksplatform Follow The Money onderzoek naar de invloed van de tabakssector op het Preventieakkoord. Ondanks dat de tabaksfabrikanten, lobbyorganisaties en brancheorganisaties op grond van het antitabakslobbyverdrag FCTC (WHO Framework Convention on Tobacco Control) waren uitgesloten van de onderhandelingen, hebben zij toch een flinke vinger in de pap gehad. Divers brancheorganisaties voerden persoonlijke gesprekken met staatssecretaris Blokhuis. Vertegenwoordigers van de tabakssector wendden zich bovendien tot de VVD voor steun. Uiteindelijk lukte het hen om tot kort voor de presentatie een aantal strenge maatregelen uit het Nationaal Preventieakkoord te schrappen, af te zwakken of te vertragen. Zo zijn er geen accijnsverhogingen doorgevoerd en werd het uitstalverbod vertraagt.

26-8-2020

 

Reageer reacties (1)

UJoYVplXQHxSn(15. september 2020)

pRnOSMFKkC

LEES MEER...